Botanisk Have I Kolding

Botanisk Have I Kolding

Skovskaden

Skovskaden – egetræernes hjælper

Når løvtræerne står nøgne, er der rig mulighed for at værdsætte de mange smukke fugle, som overvintrer i den danske natur og i vores haver. Én af dem er Skovskaden.

Som navnet antyder, er skovskaden en hyppig skovfugl, men den findes også i parker, på kirkegårde og i grønne boligområder. Skovskaden er på størrelse med en husskade men har en meget kortere hale. Den er ikke til at tage fejl af med sin rødbrune fjerdragt, hvide overgump og azurblå vingeplet. Ofte hører man dens særprægede skratten. Skovskaden kan dog også lyde som musvågen og duehøgen, eller synge med dybe fløjtetoner og en svag kvidren, der lyder som en tropefugl. Skønt man ofte hører den, er den relativt sky og svær at komme helt tæt på. I egeskove om efteråret er der større sandsynlighed for at se den smukke fugl, når den samler forråd.

Små egetræer i plænen

Måske har du ingen egetræer i din have eller i nærheden, men alligevel er du stødt på små egetræer, der dukker op i græsplænen om foråret. Så er det med stor sandsynlighed skovskaden, der har været på spil. Den samler nemlig agern i tusindvis til sit vinterforråd, som den gemmer under græs, mos eller i skovbunden. Selvom den har en fantastisk evne til at huske gemmestederne, kan det naturligvis hænde, at den glemmer ét, og dét agern får så lov at spire. På den måde får skovskaden stor betydning for egetræernes spredning nordpå og har haft det siden den sidste istid. Udover agern, bog og hasselnødder, spiser skovskaden orm, insekter, små gnavere, og den kan sågar finde på at plyndre andre skovskaders reder.

Jaget for smuk fjerpragt

I begyndelsen af 1900-tallet var skovskaden jaget vildt på grund af sine smukke, blå vingefjer, som blev brugt som dekoration på hatte og til fluebinderi. I dag er fuglen fredet i Danmark. Den er relativt almindelig skønt bestanden er faldende. Er der er mangel på føde i Norge og Sverige, ses den i store flokke på trækpladserne.

Skovskaden er en fast beboer i Geografisk Have. Du kan næsten ikke undgå at møde den, hvis du går en tur i Geografisk Have. Chancen er stor i Syvdalen, Nordamerika eller den gamle planteskole ved Kolding Miniby.