Botanisk Have I Kolding

Botanisk Have I Kolding

Astrid Jørgensen

Bag enhver have står der mennesker

I Geografisk Have er vi optaget af planterne og skriver i haveklummerne derfor gerne portrætter af planter og videregiver viden og begejstring med håb om, at det kan inspirere.
Der er dog også grund til at stoppe op og huske på, at der  står mennesker bag haven. Ofte henviser vi til havens grundlægger Aksel Olsen, som der er alt mulig god grund til at hylde. Mange andre personer har dog også bidraget og sat deres præg på Geografisk Have gennem en lang årrække. Nogle af dem vil vi her i 2024 også gerne hjælpe vores fælles hukommelse med at huske på.

Astrid Jørgensen

Astrid Jørgensen var leder af Geografisk Have fra 1991 til 2012, hvor hun gik på pension. Astrid kommer heldigvis stadig i haven og spreder med sit dejlige smil og smittende humør altid god stemning omkring sig. Astrid er uddannet landskabsarkitekt og hendes titel var haveinspektør. Hun fik til opgave at udvikle haven til en kombineret folkepark og seriøs botanisk have, hvor planterne var i fokus.

Særligt aftryk på Geografisk Haven

I orkanen i 1999 væltede over 100 træer i haven, hvilket naturligvis var et stort tab. Det gav dog en erstatning på 2,7 mio. kr., som gav gode muligheder for at udvikle på haven med reetableringer og fornyelser. Midlerne blev primært brugt på at lave Kina-området og forny planter, hvor det var nødvendigt. Flere områder blev tegnet af landskabsarkitekt Jørgen Larsen. Der blev også lagt en masse løg i nærheden af Syvdalen. Desuden blev Væksthus 2 lagt til med klinker og plantet til i kanten.

Entusiastisk formidler

Astrid Jørgensen er kendt for sin evne til entusiastisk at formidle sin store viden om planter og havekultur. Hun evnede også det gode samarbejde med såvel kollegaer og medarbejdere som de mange frivillige fra Geografisk Haves Venner – havens store støtteforening.

I 2021 holdt Astrid Jørgensen et spændende foredrag om sit virke i Geografisk Have med titlen ”Græsset må gerne betrædes” – den ånd hviler stadig over Geografisk Have og understreger netop ambitionen om at være en folkepark. Astid er stadig en aktiv haveentusiast – nu slår hun sine folder i Sønderskov Folkehave ved Museet Sønderskov.

Stor TAK til Astrid for hendes store bidrag til Geografisk Haves fantastiske udvikling.