Egetræernes galhvepse

Egetræernes galhvepse

Naturen er forunderlig og byder på mange oplevelser. Ikke kun fra planter, men også fra dyr. Et af de dyr som man kan finde ’spor’ af i øjeblikket, er galhvepsene.

Galler

Galhvepse er små insekter, som det nok er de færreste der kender. Men der er helt sikkert mange, der kender til galler. Galler er en af naturens virkeligt fine opfindelser, og de bliver lavet af galhvepse. Når en galhveps lægger et æg, så stikker den sin brod ind i en plante. Herfra kommer der, ud over et æg, også nogle enzymer, som påvirker planten til at lave en ’puppe’ hen over ægget. Det er disse pupper, vi kalder galler. Senere klækker ægget, og ud kommer en galhvepselarve.

Forbundet til bestemte plantearter

Der findes rigtig mange forskellige galhvepse. Faktisk har man ikke helt styr på præcis hvor mange. Derfor er det heller ikke alle galhvepse, der har fået et dansk navn. Man mener, at der er mellem 50 og 100 arter i Danmark. Typisk er galhvepse særligt forbundet til bestemte plantearter. I Danmark er mange forbundet til egetræer. Men man kan også finde galler på andre planter, f. eks. roser og bøgeplanter.

Overlever træet?

Man vil så måske spørge, om det gør skade på træet. Kun i begrænset omfang. Træerne overlever fint et ”galhvepseangreb”, for naturen er indrettet så sirligt, at der nogle år er mange galhvepse og andre år langt færre. Så hvis man finder et træ med mange galler det ene år, vil der ofte være langt færre det næste. Derfor påvirker det sjældent træet voldsomt nok.

Særligt mange i år

I år har der lokalt været bemærkelsesværdigt mange galhvepse, som har lavet særdeles mange galler. I Geografisk Have har vi i år særligt haft besøg af to arter. Den ene er ’Silkbutton oak gall wasp’ som lægger sine æg i plantevævet på blade fra egetræer. På dansk kaldes den ’Knapgalhveps’. Den anden er ’Knopper oak gall wasp’ som lægger æg i plantevævet på agern fra egetræer. Man kan tydeligt se forskel på de to galhvepses galler: Knapgalhvepsens ligner små, bronzeglinsende knapper, der er spredt ud over undersiden af bladet, mens de andre galler ligner kunstfærdige små softicetoppe, som er vokset ud over selve agernet. Kig selv efter, når du går under Geografisk Haves egetræer, om ikke også du kan finde spor fra galhvepsene!

Læs flere interessante klummer om naturens vidundere her.