Botanisk Have I Kolding

Botanisk Have I Kolding

Skovsneppen i sneen

Skovsneppen i sneen

Adgangen til Geografisk Have, er som bekendt, midlertidigt lukket på grund af corona. De er vi, der arbejder i Haven, naturligvis kede af. For Geografisk Have uden gæster, er bare ikke det samme. Der er dog én – som i den grad nyder at have vores snedækkede have helt for sig selv. Skovsneppen.

En sky fugl spottes

Skovsneppen er normalt en meget sky fugl, som er godt kamufleret i skovbunden. Derfor ser vi den sjældent. Men netop nu bliver der observeret rigtigt mange skovsnepper i hele landet. Dansk Ornitologisk Forening (DOF) kunne i sidste uge fortælle at der i perioden 20. januar til 6. februar 2020 blev observeret og indberettet i alt 55 skovsnepper i Danmark. I samme periode i år fik DOF indberettet 464 observationer. Det høje tal skyldes flere ting; For det første skyldes det den pludselige kolde vinter vi har fået; For det andet kan skovsneppen ikke kamuflere sig i sneen.

Overraskende vinter

Skovsneppen yngler i Danmark med nogle få tusinde par, men den er også trækfugl. Derfor har vi ofte endnu flere skovsnepper i Danmark om vinteren, fordi skovsnepper fra hele Skandinavien kommer til Danmark for at overvintre. Skovsneppen overvintrer især i Danmark, hvis vi har en mild vinter. Ellers flyver den gerne helt til Frankrig. Den milde vinter vi har haft indtil slut januar, har gjort at langt de fleste skandinaviske skovsnepper, besluttede at blive i Danmark. Det høje antal at snepper er simpelthen blevet overrasket af vinteren. Og hvor de normalt går og søger efter føde på våde enge og i våde skovområder om natten, har frosten presset dem til at søge føde i sneen. Både andre steder og på andre tidspunkter end normalt. Og så bliver de opdaget.

 Skovsnepper i Syvdalen

Skovsneppen finder frem til de steder hvor jorden, trods frost, stadig er blød og våd, som eksempelvis ved kildevæld. Ved Grotterne i Geografisk Have, strømmer den lille bæk stadig, på trods af frost hele vejen ned gennem Syvdalen og videre ud i Dalby Møllebæk. Den bæk har skovsnepperne nu fundet. Vi observerede den ene dag, ikke mindre en 5 stk. I modsætning til os ansatte, så er der ingen tvivl om at den sky skovsneppe nyder at der ikke er andre gæster i Geografisk Have.

Der findes også andre klummer om fuglelivet i Haven som du kan læse her:

Råger

Gærdesmutten

Fugleliv og fuglekongen

Spætmejsen 

Rødhals

… Og på side 9 i Magasinet Lykkefund, kan du læse om Stæren.