27. december 2015

MÅNELYS

MÅNELYS [ potentilla fruticosa ] En buskpotentil – en lille, løvfældende busk med en stift opret og tætgrenet vækstform. På grund af den lave vækst, den tætte, gule blomstring og hårdførheden bruges arten meget som pryd- og hækplante i haver og parker.  

KOREA AZALEA

Rhododendron schlippenbachii /// Den er en af de mest almindelige buske i Sydkorea. Dens udbredelse strækker sig dog til det nordøstlige Manchuriet, dele af nordøst Kina og i Japan i Hokkaido. Den vokser på stenede skråninger, i lyse skovområder op til 1900 m højde, men også gerne direkte i solen, hvor den tåler en rimelig udtørring. …

KOREA AZALEA Læs mere »

MANNA ASK

MANNA-ASK  [ Fraxinus ornus ] er et lille træ med en lige gennemlø­bende stamme og en åben, rund krone. Manna-Ask gror i blandede løvskove på tør, kalkrig bund i det sydøstlige Europa, Lilleasien og Kaukasus. Bigarvandfaldet (Izvorul Bigăr) er et naturreservat i det sydvestlige Rumænien. Tæt ved Bigăr kilden og vandfaldet findes en tæt skov, som domineres af …

MANNA ASK Læs mere »

Vandgran

Vandgran – Metasequoia glyptostroboides // Vandgran med det latinske navn Metasequoia glyptostroboides, er et nåletræ med en regelmæssigt kegleformet vækst. Vandgran var først kendt fra fossile aflejringer i kullag, men blev genkendt i Kina og har været dyrket i Danmark siden 1948. Et uddødt træ? Vandgranen blev i 1941 beskrevet som et for længst uddødt …

Vandgran Læs mere »