Botanisk Have I Kolding

Botanisk Have I Kolding

Rejnfan

Tanacetum vulgare, Rejnfan eller Guldknap //

Rejnfan eller Guldknap er en 50-100 cm høj urt, der vokser langs veje og på skrænter og strandvolde. Alle overjordiske dele af planten lugter stærkt krydret.

herba immortalis

Anvendelse: Planten omtales i gamle lægebøger som herba immortalis, hvilket er latin for “den udødelige urt”. Sandsynligvis med henvisning til at man brugte den let giftige plante til at gnide de døde med for at undgå, at de blev fortæret af maddiker og andet utøj. I samme boldgade er rejnfan også blevet anvendt som ormemiddel til indvortes brug samt mod lus og lopper. Planten kan også bruges til farvning af garn og uld, der får en fin gul farve.

Oprindelse/udbredelse: Rejnfan er naturligt udbredt i Lilleasien, Kaukasus, Central- og Østasien samt i det meste af Europa, herunder også i Danmark, hvor den er almindelig. Arten er knyttet til lysåbne, let fugtige og forholdsvis næringsrige voksesteder. Derfor træffes den langs veje og skovbryn, på affaldspladser, skrænter og brandtomter, langs søer og vandløb, på brakmarker og  ved stranden.

Geografisk Have: Krydder- og lægeurtehaven