Botanisk Have I Kolding

Botanisk Have I Kolding

HJORTETAKTRÆ

Rhus typhina /// er en stor, løvfældende busk med en åben, uregelmæssig vækstform. Hovedgrenene er kun lidt forgrenede, og forgreningerne er ofte spidsvinklede. Barken er først lysebrun og tæt dunhåret. Senere bliver den brun og glat med små barkporer. Gamle grene har grå bark med fine revner. Knopperne er spredte, udspærrede, kegleformede og næsten “indsunkne” i bladarrene. De overvintrende frugtstande er ægformede og gammelrosa.

Bladene er meget store og uligefinnede med slankt ægformede småblade, der er helrandede. Oversiden er blank og mørkegrøn, mens undersiden er blågrøn. Høstfarven er rød eller orange. Blomsterne sidder tæt sammen i endestillede aks. De er grønne og behårede. Planten er særbo, så den findes i rent hanlige og rent hunlige individer. Frugtstandene bliver kolbeagtige og tæt hårede.

Oprindelse/udbredelse: Arten er naturligt udbredt fra delstaterne i det østlige Canada over New England til USA’s Midtvesten og Atlanterhavsstater. Der er den knyttet til let skyggede eller lysåbne voksesteder på tørre og humusfattige steder, f.eks. ved skovbryn og i skovrydninger, men også på ruderater og ruiner.

Geografisk Have: Nordamerika [95]

HjortetaktræHjortetak