Botanisk Have I Kolding

Botanisk Have I Kolding

SMÅBLOMSTRET SALVIE

Salvia nemorosa /// Steppe-Salvie eller Småblomstret Salvieer en 30-70 cm høj urt. Småblomstret Salvie er en tuedannende flerårig urt med en opret, tæt vækstform. Skuddene er stive og firkantede med korte, stive hår. De bærer modsatte, ægformede, siddende blade med fint rundtakket rand. Oversiden er rynket og mørkt grågrøn, mens undersiden er lyst grågrøn.

Fra bladhjørnerne og fra skudspidsen dannes der oprette, stive skud, som bærer tætte aks af blåviolette blomster. Efter afblomstringen sidder de violette bægerblade tilbage og pynter planten. Frugterne modner godt og spirer villigt, dog ikke hos de nærmest sterile sorter! Planten dufter ikke – i modsætning til de fleste andre arter af Salvie.

Småblomstret Salvie hører hjemme på græssteppen i Østeuropa, på Balkan og i Lilleasien, hvor den danner bevoksninger på tørre græsstepper sammen med f.eks. flere arter af Røllike, Malurt og Astragel og desuden Knoldet Mjødurt, Flerårig Hør, Alm. Kællingetand, Fjergræs og Smalbladet Timian.

I Danmark findes den meget sjældent vildtvoksende i hele landet på strandoverdrev, skrænter og ved bebyggelse. Arten er desuden naturaliseret på Öland, hvor den finder gode betingelser på Alvaret.

Geografisk Have: Antistresshave I

Salvia_nemorosa Salvia_nemorosa1