PARADIS-ÆBLE

Malus baccata /// er et lille, løvfældende træ med en rund og temmelig åben krone. Det blomstrer smukt og duftende om foråret og har smukke høstfarver. Den har masser af små bær, der minder om små æbler – og kaldes derfor også både Paradis-æble og Bær-æble – de kan bruges til marmelade, gelé og sirup. Paradisæbler hører til rosenfamilien, og hele den meget artsrige æbleslægt går under navnet Malus.

Oprindelse/udbredelse: Paradis-Æble af den rene art finder man i blandede løvskove fra Sydøsteuropa over Lilleasien og Kaukasus til bjergene i Centralasien. Alle steder foretrækker træet en ret tør bund med let skygge (lysninger og skovbryn).

Geografisk Have: Europa