Botanisk Have I Kolding

Botanisk Have I Kolding

ØSTSIBIRISK LÆRK

Larix dahurica /// eller Dahurisk Lærk er en art af lærkefamilien, der naturligt hører hjemme i det østlige Sibirien, nordøstlige Mongoliet, nordøstlige Kina og Nordkorea. Arten er det træ, der vokser nordligst i verden, idet det er fundet på 72° 31′ N, og samtidig er det det mest kuldetolerante træ, da det har overlevet -70° C.

Dahurisk Lærk er et middelhøjt løvfældende nåletræ på 10-30 m højde med en stamme på op til 1 m i diameter og har en bredt kegleformet krone. Nålene er 2-3 cm lange og lysegrønne; de bliver gule og orange, inden de falder af om efteråret. Koglerne er oprette og ægformede, 1-2 cm store. De er først grønne, men bliver efterhånden brune og åbner sig, efterhånden som frøene modner, 3-5 måneder efter bestøvningen. Gamle kogler bliver normalt siddende på træet i årevis, idet de visner og bliver grålige.

Oprindelse/udbredelse:

Placering: Østasien [7.8]

Østsibirisk_lærk