Der blev således anlagt veje på hver side af kløften. Vejene blev ført sammen forneden mod syd, og de forskellige geografiske afdelinger plantet på begge sider af vejforløbet. Kina mod øst, Nordamerika mod syd, Japan og Europa indimellem.

For at fuldende den kinesiske afdeling mod nordøst i Syvdalen gravede Aksel Olsen skrænten ud, og der blev bygget huler af beton som kunstige klipper, som skulle illudere kinesiske sandstensklipper.
I revnerne mellem de lodrette og vandrette flader plantedes de træer og buske, som behøvede beskyttelse mod blæst og frost.

Denne første geografiske have blev efter nogle år et yndet besøgsmål, især da den gule bambus, som Aksel Olsen i 1927 indførte og plantede i Kinaafdelingen, kom til at danne en spændende, tropeagtig tunnel.

Rhododendron blev efterhånden den rigest repræsenterede planteslægt i Aksel Olsens planteskole og i hans geografiske have. I alt 200 forskellige arter af nyfundne Rhododendronarter plantedes ud her. Og som et af de første i Danmark plantedes vandgran; et specielt træ, som mentes uddødt for 100 mill. år siden, indtil det i 1945 blev genopdaget i Kina.