Lythrum salicaria /// er en rigtig god sumpstaude, som er vildtvoksende i Danmark.  I naturen vokser kattehale, hvor det er fugtigt og sumpet, og den kan tåle at stå med fødderne i vand store dele af året, men man kan godt have den et andet sted i haven, bare det er en fugtighedsbevarende jord, som f.eks. lerjord. I fuld sol trives den godt, men også i let skygge klarer den sig fint.

Kattehale er en staude, som når den er godt udviklet, næsten har karakter af en busk. Den kan blive op til godt 1 m høj og lige så bred. Den har lancetformede grønne blade, og fra midt i juli til september står den med masser af små, rødviolette blomster samlet i oprette aks. Når den blomstrer er den en plante med musik – de mange insekters summen får den ind øverst på listen over planter med lyd og bevægelse. Den besøges flittigt af bl.a. bier, svirrefluer og sommerfugle.

Geografisk Have: Antistresshave I

kattehale_2 kattehale_1