Botanisk Have I Kolding

Botanisk Have I Kolding

HJORTETRØST

HJORTETRØST [ eupatorium purpureum ] En gammel overlevering nævner, at sårede hjorte fandt lægdom hos denne plante, som først fik navnet hjorteklø­ver, senere hjortetrøst. Den er en me­get kraftig staude med indtil høje stængler, der skyder frem fra den vandret krybende rodstok. Bladene er kransstillede og lancetformede; blom­sterne er vinrøde kurvblomster, samlet i store halvskærme.

Hjortetrøst1 Hjortetrøst