HÆG

Prunus padus ///  eller Majtræ er en stor busk eller et lille træ med en opret, oval krone. Navnet har planten fået, fordi den blev brugt som hæk, og fordi den blomstrer i begyndelsen af maj. Underbarken har en lugt, som nogle vil kalde stram, mens andre mener, den er marcipan-agtig. Blomsterne søges meget af bier på grund af den tidlige blomstring og den righoldige nektarproduktion.

Oprindelse/udbredelse:  Hæg er udbredt i Nordafrika, Mellemøsten, Kaukasus, Centralasien, Sibirien, Østasien og det meste af Europa.

Geografisk Have: Europa