Botanisk Have I Kolding

Botanisk Have I Kolding

BØG

BØG [ fagus sylvativa ] Almindelig Bøg eller blot Bøg er et op til 35 m højt, løvfældende træ med en tæt krone, som er bredt hvælvet. Frø og blade indeholder det giftige alkaloid fagain. Løvet er langsomt nedbrydeligt og danner morr på sur bund.