Botanisk Have I Kolding

Botanisk Have I Kolding

BLÅSVINGEL

Festuca glauca /// også kaldet blåt bjørnegræs. Har smukke, blågrønne blade og stængler, der danner 15-høje, meget tætte og noget stikken­de tuer. Det er en europæisk plante, som har vundet stor udbredelse, både fordi den er meget hårdfør og villigt breder sine halvkugleformede tuer bå­de i god og dårlig jord og endda meget gerne i stærk sol, men også fordi den danner et ualmindelig smukt stedseblåt bunddække, der for eksempel er veleg­net som baggrund for stærktfarvede, forårsblomstrende løgplanter som kro­kus og tulipaner. Kan man ikke have sine gule krokus i fred for gråspurvene, hjælper det endda undertiden at plante dem mellem tuer af blåsvingel. I et stenbed eller en plantemur skaber blåsvingelen rolige oaser mellem andre stenbedsplanter, og det er uhyre sjæl­dent, at der er vanskeligheder ved at få den til at trives.

Geografisk Have: Antistresshave I