Botanisk Have I Kolding

Botanisk Have I Kolding

ALMINDELIG RØN

Sorbus aucuparia /// er et op til 15 meter højt træ, der er almindelig i Danmark i hegn og lysåbne skove. Veddet lugter og smager surt. Frugterne (rønnebærrene) er orangerøde og sure og beske på samme tid.

Oprindelse/udbredelse: Alm. Røn optræder som pionertræ og i skovbryn overalt i Europa, undtagen i Middelhavsegnene, hvor dens plads overtages af Storfrugtet Røn (Sorbus domestica), og i bjergene, hvor Alpe-Røn (Sorbus chamaemespilus) og Aksel-Røn (Sorbus aria) har pladsen. Den er lyskrævende, men tåler vind. I Danmark er den almindelig i hele landet i hegn, lysåbne skove og krat.

Geografisk Have: Sibirien [53]

Alm_røn_blomst Alm_røn