Almindelig benved

Almindelig benved

Vi er kommet et godt stykke ind i november, men frost har vi endnu ikke set meget af. Det milde vejr gør at vi stadig kan se mange af havens planter stå fint. Især står mange buske stadigvæk med smukke frøstande og bær.

Pink, orange og hvid

En af de buske man stadigvæk kan se med smukke frøstande, er almindelig benved (Euonymus europaeus). Det er en løvfældende busk som bliver op til 3 meter høj. Dens blomster er ret små og undselige, men til gengæld er dens frøstande et meget smukt syn. Selve frøkapslen er pink, mens frugten en orange, og frøet der ligger inde i frugten, er faktisk hvidt. Alt efter jordbundsforholdene kan benved også tit få flotte røde blade om efteråret.

Spindemøl

Nu skulle man jo tro, at almindelig benved så var en fantastisk haveplante. Men faktisk står den ikke i ret mange haver. Det skyldes formentlig at den dels er meget modtagelig for spindemøl. De kan æde alle bladene i løbet af en uges tid og indhyller busken i spindelvæv. Den anden årsag er nok, at den faktisk selvsår sig overalt. Almindelig benved er nemlig en plante der hører naturligt til i Danmark og i resten af Nordeuropa helt til Lilleasien.

Gartnerens favoritter

Med andre ord er almindelig nogle gange lidt træls. Men faktisk så behøver man heller ikke plante lige præcis denne art. For der findes rigtig mange arter af benved og flere af dem ligner meget vores hjemlige benved. De kan selvfølgelig også risikere at blive angrebet af spindemøl, men noget tyder på at spindemøl foretrækker vores hjemlige art. Man kan for eksempel plante den asiatiske art Hamiltons benved (Euonymus hamiltonianus) eller den anden europæiske art Euonymus latifolia, som er en af mine favoritter. Der findes også arten femhornet benved (Euonymus cornutus var. quinqicornutus) som dog er noget mere sjælden i handel, men ellers meget smuk.

Plantesamling med mange arter

Benved er generelt nemme buske, som ikke stiller store krav til deres levested, men de vil helst ikke stå steder hvor der er for vådt. I Geografisk Have kan man se 11 forskellige arter og sorter af benved fordelt på over 30 planter i Europa, Japan og Kina. Herunder findes også de smukke stedsegrønne ’krybende benved’.        

Læse om andre planter i Geografisk Haves Europa-område her.

Læs flere interessante klummer om naturens vidundere her.