UDVIKLINGSPLAN FOR GEOGRAFISK HAVE OG AKSEL OLSENS HUS OG HAVE

Fokus for udviklingsplanen er: Hvordan kan kommende investeringer i nedslidte bygninger og infrastruktur bidrage til at opfylde den nye vision for Geografisk Have og give Aksel Olsens hus og have en værdifuld ny funktion for de besøgende. En funktion, der understøtter hele fortællingen om Geografisk Have og endelig understøtte et godt og effektivt samarbejde mellem parterne i området til gavn for havens gæster. Udviklingsplanen skal bruges i den videre fundraising.

10. december 2018: Revideret udviklingsplan 2017 for Geografisk Have og Aksel Olsens hjem

15. december 2017: Udviklingsplan 2017 for Geografisk Have og Aksel Olsens hjem

21. april 2017: Workshop 1 afholdes med deltagelse af en bred repræsentation af mennesker, der kender haven godt i forvejen.

18. april 2017: Medarbejderne i Geografisk Have giver deres input til moos+looft på et møde og ved en rundtur i haven, så alle gode forslag og ideer kan komme tidligt med i processen.

28. marts 2017: moos+looft landskabsarkitekter holder sammen med ledelsen af Geografisk Have møde med formanden og en repræsentant for Kolding Miniby for at høre nærmere om deres planer og undersøge fælles interesser i området udvikling.

28. februar 2017: moos+looft landskabsarkitekter præsenterer for Geografisk Haves bestyrelse, hvordan der vil blive arbejdet med udviklingsplanen hen over det næste halve års tid.

20. februar 2017: Der indgås aftale med moos+looft landskabsarkitekter om at være konsulent på udviklingsplanen. Det sker efter indhentning af to tilbud, hvor moos+looft landskabsarkitekter gav det samlet set bedste tilbud.

14. december 2016: Kulturudvalget i Kolding Kommune bevilger midler til Geografisk Haves arbejde med en udviklingsplan.

31. oktober 2016: Kolding Kommune vedtager en budgetnote om Aksel Olsens hus, hvoraf det fremgår, at man ønsker en række muligheder undersøgt nærmere.

24. oktober 2016: Bestyrelsen for Geografisk Have gennemgår det eksisterende udkast til Masterplan for Geografisk Have og vurderer, at så meget har ændret sig siden, at der er behov for en ny udviklingsplan. En udviklingsplan, der også afspejler, at Kolding Kommune i 2016 har erhvervet Aksel Olsens private hus og have.