Vision og strategiske indsatsområder

Vedtægterne for Geografisk Have er formuleret i forbindelse med etableringen af haven som selvejende institution i 2015. Vedtægterne sætter rammerne for havens drift og udviklingsmuligheder på det overordnede plan i overensstemmelse med Aksel Olsens idé om en botanisk/geografisk have af høj faglig kvalitet med en god standard. Der lægges vægt på formidling af det unikke særkende for haven og på at fremme og formidle kendskabet til planter og natur, historien og kulturelle arrangementer.

Vision

Geografisk Have vil være en attraktiv national topattraktion. En grøn oplevelses- og opdagelsespark og mødested med en unik plantesamling, inspirerende haver og en helt særlig historie.

 

Strategiske indsatsområder

Der arbejdes for at udmønte visionen ved at fokusere på 3 indsatsområder i perioden 2017-2020. De tre områder er ”Udviklingsplan”, ”Plantesamling” og ”Haveoplevelse”. Der vil blive arbejdet på alle tre indsatsområder i hele perioden, men med forskellig intensitet. Der vil f.eks. være meget fokus på udviklingsplanen i starten af perioden.

Som en del af forarbejdet skal interessefællesskaber med de øvrige aktører på naboarealer undersøges, f.eks. vedr. parkering, aktiviteter m.v.

Under de enkelte strategiske indsatsområder er nævnt eksempler på emner, der skal arbejdes med. I løbet af perioden kan der komme flere til eller vise sig behov for justeringer.

 

Udviklingsplan (Følg arbejdet med udviklingsplanen i den logbog, som findes på hjemmesidens forside).

Nyt indgangsparti

Parkering

Adgang

Infrastruktur

Bygninger

Aksel Olsens hus og have

 

Plantesamling

Registrering og vurdering af planter i AO’s have

Foryngelse af træer og buske

Plantedatabase

 

Haveoplevelser

Markedsføringsplan

National topattraktion

Nye tilbud og events

Samarbejder