Botanisk Have I Kolding

Botanisk Have I Kolding

KLIPPEEGERN

Egernene hører til den gruppe pattedyr, som kaldes gnaver, men tilhører deres egen familie, egernfamilen, som omfatter 273 forskellige arter. Egern er udbredt ud over det meste af verden. De fleste arter er dagaktive, men der findes dog også nataktive arter.

Ligesom alle andre gnaver har egern veludviklede fortænder med ekstra kraftig emalje, som gør dem i stand til at bearbejde hårde foderemner, som de valnødder de blandt andet får her i haven. Egerne er ligesom de fleste andre pattedyr dækket af pels med en fin underuld, som dækkes af dækhår. Alle arter har både kløer på tæer og fingrene. Alle egernarterne har en hale, dog er de jordlevende arters hale relativ lille. De bruger halen til afkøling af kropstemperaturen ved at blodet afkøles under cirkulationen i halens blodbaner.

I naturen bliver nogle egernarter betragtet som skadedyr, sådan har det også været i Danmark. Idet de er blevet beskyldt for af spise æg og unger fra småfugle, dog var problemet, at de gravede huler og gange i folks marker, parker, og haver.

Egern er en vigtige led i økosystemet, især fordi mange egern spreder frø fra planter og træer ved af spise hele frø og kerner som senere deponeres sammen med deres efterladenskaber.

Udbredelse/levested
Klippeegern er udbredt i hele Kina

FAKTA ///
Vægt: 250-450 g
Højde/længde: 15-20 cm
Levealder: 6-7 år
Antal unger:2-7 unger
Føde: Svampe, lav, bark, nødder, frugt, og grønt.