Antistresshaven

STJERNESKÆRM

Astrantia major /// er en flerårig urt med en tæppedannende, tæt vækst. Blomsterstænglerne når langt op over bladtæppet. Bladene er rosetstillede med lange stilke. Bladpladen er håndfliget med mørkegrøn overside og lysere underside. Blomsterne er lyserøde (enkelte sorter dog mørk rosa) og sidder samlet i skærme. Hver skærm omsluttes som knop af et svøbblad. Geografisk Have: Antistresshave III

LYNGFLOKS

Phlox subulata ///  er en ganske lav staude med svagt hårede, nedliggende stængler med mange sideskud, der danner tuer eller hele tæpper. Bladene er smalle, lancet­formede og stedsegrønne i milde vin­tre. Blomsterne, der ofte udvikles i så stor mængde, at de helt dækker plan­ten, har en femdelt, sambladet krone og et langt kronrør. Farven varierer …

LYNGFLOKS Læs mere »

BLÅSVINGEL

Festuca glauca /// også kaldet blåt bjørnegræs. Har smukke, blågrønne blade og stængler, der danner 15-høje, meget tætte og noget stikken­de tuer. Det er en europæisk plante, som har vundet stor udbredelse, både fordi den er meget hårdfør og villigt breder sine halvkugleformede tuer bå­de i god og dårlig jord og endda meget gerne i stærk …

BLÅSVINGEL Læs mere »

AVNBØG

Carpinus betulus /// eller blot Avnbøg er et op til 30 m højt træ, der vokser i skove og krat. Almindelig Avnbøg er et middelstort, løvfældende træ med en tætgrenet og næsten buskagtig krone. Hovedstammen er knudret og uregelmæssig i tværsnit. Grenene er opstigende hos nogle planter, hos andre er de mere udspærrede, og hos atter …

AVNBØG Læs mere »

LAMPEPUDSERGRÆS

LAMPEPUDSERGRÆS  [ pennisetum alopecuroides ] en pudsig tuegræs, som står med de fineste små rævehaler fra oktober til begyndelsen af december. Oprindelse: Lampepudsergræs er hjemmehørende i Østasien og bl.a. i Japan. Her vokser den i græssteppelignende områder i lavlandet. Den vokser i fuld sol, eller hvor der er vandrende skygge, og i en jord, som er fugtighedsbevarende …

LAMPEPUDSERGRÆS Læs mere »