Juli 2022 // Biavl i skole-bigården 

Dronning Dorotheas Bivenner

Her kan alle interesserede mødes og lære om biavl i praksis. Som kommende eller nyere biavler er du velkommen til at være med til vores møder og blive sidemandsoplært. Biavl i skole-bigården er som udgangspunkt i gang hver onsdag hele sommeren fra kl. 19 – 21. Vejret har dog en stor betydning, så kontakt bivennerne for at høre nærmere om datoerne. 

Vores skolebi-gård ligger i Geografisk Have. Vi mødes nogenlunde fast sommeren igennem; vi gør opmærksom på at aktiviteterne med at passe bifamilierne svinger sæsonen igennem. Men forår og frem til julimåned sker der en masse i bifamilierne, og der er meget at tage sig til.

Vi tilser, vi udvider, vi laver nye bifamilier, bierne sværmer (forhåbentlig ikke), vi behandler for varroa-mider, vi slynger honning og lægger store planer og så hygger vi os. Vi vil sidemandsoplære med den viden og erfaring vi har og med materialer fra Danmarks Biavlerforening, der bidrager med et højt fagligt niveau.

Vi har bi-anorakker og handsker, som du kan låne til vores møder, så du føler dig beskyttet. Medbring også gerne drikkevarer for vi skiftes til at bage (eller medbringe) kage 🎂 På møderne orienterer vi om, hvad der er på programmet de efterfølgende møder.

 Biavl i Geografisk Have Biavl i Geografisk Have Biavl i Geografisk Have Biavl i Geografisk Have

Praktisk info

Vi har nøgle til stedet og åbner porten til personaleindgangen – det er der vi mødes.
Stedet vi mødes er ved det sorte kryds: Geografisk have Christian 4. vej 23:

Tid: Som udgangspunkt kl. 19.00 – 21.00 hver onsdag sommeren igennem – vejret har stor indflydelse, så regn fx ikke med biavl på regnvejrsdage 😉 
Sted: Skole-bigården i Geografisk Have. 
Kontakt: Helle Laursen // tlf: 42456001 // mail: laursen.h@icloud.com

Bliv medlem af Facebook-gruppen: Dronning Dorotheas Bivenner


Dronning Dorotheas Bivenner er optaget som lokalforening under Danmarks Bialverforening. Foreningen ønsker at være omdrejningspunktet for biavlere, der med gejst og engagement vil andet og mere end blot høste honning.

Formålet med gruppen er at samle erfarne og kommende biavlere i et fællesskab omkring biavl og biavlsmetoder. Gruppen ønsker at arbejde for at øge respekten for biernes arbejde og respekt for den natur nektaren er hentet i, ligesom vi ønsker at udbrede kendskabet til biernes andre produkter og fødevarer.