Beostæren er kendt for at kunne imitere både lyde og menneskestemmer. En Beostær har mellem 3 og 13 forskellige lyde, lige fra fløjt til skratten og skrig. Lydene lærer en Beostær mens den er ung af voksne fugle i gruppen og den kan således godt være identisk med andre Beostæres lyde, hvis fuglene vel at mærke også er i samme gruppe som voksne. Grupper af fugle, der opholder sig mere end 15 km fra hinanden, har helt forskellige lyde eller dialekter om man vil. Vilde Beostære imiterer således ikke hinanden.

Udbredelse/levested
Lever i sydlige det Kina, Nordindien, Thailand, og Burma.

FAKTA ///
Vægt 200-300gram
Højde/længde 28-30 cm
Levealder 15-20 år
Drægtighed/rugetid 24-27dage
Antal unger 2-4 æg
Kønsmoden 2-3 år
Føde Lever af nektar, frugt og insekter