Veronica ///  er en stor slægt med ca. 450 arter, som er udbredt i Europa, Nordafrika, Lilleasien, Central- og Østasien og i Nordamerika. Det er stauder med spinkle skud og 4-tallige blomster.
I antistresshaven er det den langbladede version Veonica Longifolia.

Geografisk Have: Antistresshave I

Veronica_ærenspris1 Veronica_ærenspris