MANNA-ASK  [ Fraxinus ornus ] er et lille træ med en lige gennemlø­bende stamme og en åben, rund krone.

Manna-Ask gror i blandede løvskove på tør, kalkrig bund i det sydøstlige Europa, Lilleasien og Kaukasus. Bigarvandfaldet (Izvorul Bigăr) er et naturreservat i det sydvestlige Rumænien. Tæt ved Bigăr kilden og vandfaldet findes en tæt skov, som domineres af Almindelig Bøg. Langs bredderne af vandløbet er denne skov sammensat af varmeelskende arter.

I Geografisk Have finder du Manna-Ask…

Mannaask_2 Mannaask_1