Duer kan noget, som ingen andre fugle kan. De kan fodre deres unger med en slags mælk, de producerer i kroen (kroen er en slags sæk efter spiserøret og før maven, hvis funktion er at opbløde maden, inden den passerer videre). Det er både hanner og hunner, der kan danne denne mælk, som ungerne får ved at stikke næbbet ned i halsen på forældrene. Selvom duer kun lægger 1-2 æg ad gangen, findes de i tusindtal verden over. Det vidner om den overlevelsessucces, der er ved at kunne give denne næringsrige mælk til ungerne.

Alle duer har en tæt kropsbygning, en kort hals og et kort smalt næb. Deres reder er ofte dårligt håndværk. De laver en platform af nogle pinde. Det ser meget rodet og uholdbart ud. De lægger oftest 2 æg og begge forældre hjælpes ad med at passe ungerne.

Der findes over 300 arter af duer. Duen har altid haft en symbolværdi. Oftest symboliserer duen fred. Det kommer sig af, at Noah efter syndfloden slap en hvid due fri for, at den skulle finde land. Duen kom tilbage med en olivengren i næbbet. Noah vidste da, at der var land i nærheden, og at det var begyndelsen på en ny fredsfyldt tilværelse.

Udbredelse/levested
Er udbredt i det meste af Asien.

FAKTA ///
Vægt 150-200 gram
Højde/længde 15-20 cm
Levealder Ca. 10 år
Drægtighed/rugetid 17-20 dage
Antal unger 2-5 æg
Føde Frugter, frø, og små insekter