Parkering:
Ved havens indgang er et stort antal gratis parkeringspladser til rådighed for havens gæster. Heraf er to pladser forbeholdt handicappede.
Parkering er på eget ansvar.  Når der er større arrangementer i haven kan du også parkere på den store p-plads bag haven – følg skiltene.

Toiletter
Toiletter forefindes ved indgangen og i bygningen vest for Krydder- og Lægeurtehaven. Handicaptoilet forefindes i sidstnævnte.

Kørestolsbrugere
Stierne i haven er udført med stenmelsbelægning.
Der er fin adgang til Havecafeen for kørestolsbruger.
De skrånende stianlæg i den sydlige del kræver medhjælpere for kørestolsbrugere.

Grill i haven
Af hensyn til brandfaren er det ikke tilladt at medbringe egen grill i haven.
Hver tirsdag fra sidst i juni og til midten af august tænder gartnerne op i de store grills rundt om i haven, og her er du velkommen til at grille din medbragte mad. Entre til grillaftner 20 kr. /pr person og børn er gratis. For præcise datoer se under de enkelte måneder.

Hunde
Hunde må gerne medtages i Geografisk Have, men skal føres i snor.
Vis hensyn over for andre gæster og havens gartnere. Husk posen.
Der er opsat vandpost ved den lille legepladsen og ved indgangen.

Find Geografisk Have: 
Christian 4 Vej 23 . 6000 Kolding

Brug nedenstående kort som rutevejledning.